Kalkulačka nákladov na prevádzku call centra

(krok 1/5)

Riadiaci pracovník call centra

Osoba manažérsky zodpovedná za organizáciu, chod call centra a plnenie stanovených cieľov.

Počet operátorov v call centre

Operátor call centra, základ úspechu každého kontaktného centra.

Počet supervízorov v call centre

Supervízor alebo team leader skupiny operátorov. (Optimálne jeden supervízor pracuje s cca 15 operátormi).

Počet školiteľov alebo manažérov kvality v call centre

Školiteľ je pracovník zodpovedný za rozvoj komunikačných schopností operátorov. Nie vždy je súčasťou tímu v call centre.

Počet iných podporných pracovníkov

Iným podporným pracovníkom môže byť senior operátor, ktorý pomáha s čiastkovými úlohami, alebo report manažér, dátový špecialista a podobne.